Ważne informacje

Częste pytania i odpowiedzi


ODP: 20 osób. Posiadamy 20 zestawów do paintball oraz 10 zestawów do  ASG (airsofta), oznacza to że jednocześnie maksymalna liczba osób mogących grać na polu taktycznym wynosi 20 dla paintball i 10 dla ASG. Na polu zwykle gramy albo w ASG albo w paintball. Zazwyczaj nie mieszamy paintball z ASG, ale na życzenie graczy dopuszczamy taką możliwość. Niektóre grupy z powodzeniem grały z markerami do paintball i replikami ASG na jednym polu taktycznym i wyszło to lepiej niż ktokolwiek by pomyślał. W przypadku użycia markerów paintball i replik ASG, jednoczesna liczba graczy mogących grać na polu taktycznym wynosi nadal 20 osób. ODP: No cóż, dobry nastrój i buty które mogą być pobrudzone.  My zapewniamy całą resztę, czyli sprzęt ochronny, amunicję i karabinki ASG oraz markery paintball. Dla chcących postrzelać na strzelnicy dla wiatrówek mamy wiatrówki

Osoby noszące okulary powinny zaopatrzyć się w okulary nisko profilowe lub szkła kontaktowe.ODP: TAK. Jeżeli posiadasz wiatrówkę lub karabinek ASG to możesz korzystać ze strzelnicy. Używanie swojego sprzętu należy najpierw uzgodnić.ODP: Dostępne jest pole taktyczne do gry w paintball lub ASG (airsoft). Dostępna jest również strzelnica dla wiatrówek / strzelnica ASG. Zapewniamy cały sprzęt i amunicję. Umożliwiamy korzystanie ze swojego sprzętu. 

Dodatkowo udostępniamy mini kamerkę w stylu GoPro, która jest umocowana na masce, dzięki czemu nagrywane jest wszystko co widzi gracz. Nagranie wideo stanowi doskonałą pamiątkę z imprezy paintball lub ASG.

MILITARNE RANCZORegulamin ogólny i BHP1. Każda osoba wchodząca na teren Militarnego Rancza jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem i wszelkimi informacjami dotyczącymi miejsca świadczenia ofert/działalności/aktywności/usług itp. Każdy podpisując oświadczenie, oświadcza zapoznanie się z regulaminem/BHP/dokumentami/informacjami itp. oraz akceptuje wszelkie warunki i będzie je respektował, rozumie i przyjmuje swoją odpowiedzialność za wszelkie akcje. Bez podpisu nie można korzystać z naszych usług/świadczeń/ofert/promocji/pomocy/działalności itp., ani nawet przebywać na terenie Militarnego Rancza oraz terenach stanowiących prywatną własność rodziny. Osoby które nielegalnie dostały się (nie podpisując oświadczenia) na teren świadczenia ofert/działalności/aktywności/usług itp., narażają się na sankcje finansowe/karne, oraz mogą zostać wezwane do opuszczenia terenu lub usunięte z tego terenu wbrew swojej woli z zastosowaniem przeróżnych środków. Osoby łamiące regulamin mogą zostać wezwane do opuszczenia terenu, oraz w niektórych wypadkach mogą liczyć się z nałożeniem sankcji finansowych itp. z różnych przyczyn m.in. np.: za celowe uszkodzenie sprzętu lub mienia, innych przedstawionych powodów.

2. Wchodzisz na własną odpowiedzialność. Wchodząc na teren lub korzystając z ofert/działalności/aktywności/usług itp. Militarnego Rancza, jesteś świadomy/a że możesz doznać urazu/uszczerbku fizycznego lub psychicznego oraz doznać uszkodzenia/utracenia/pogorszenia mienia. Podpisując się pod oświadczeniem, oświadczasz że jesteś świadomy/a ewentualnych zagrożeń i ryzyka doznania urazów fizycznych lub psychicznych lub też innych strat, oraz oświadczasz że nie będziesz sobie rościć żadnych praw do odszkodowań ani domagać się innych płatności itp., ani innych praw/świadczeń od osób powiązanych z fundacją, oraz od samej fundacji świadczącej swoje oferty/działalności/aktywności/usługi itp., lub realizującej swoje cele statutowe, lub prowadzącej swoją inną działalność, oraz że obarcza ciebie odpowiedzialność za udostępniony sprzęt i wszelkie twoje czynności. W imieniu osób niepełnoletnich lub zależnych oświadcza rodzic lub opiekun.

3. W grach/zabawach/strzelaniu i innych usługach świadczonych przez podmiot, mogą brać udział osoby: pełnoletnie oraz poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów. Dopuszczalna jest zgoda wystawiona na okres nieokreślony, które może być wykorzystana wielorazowo. Oświadczenie które jest wymagane do wejścia na teren, traktowane jest również jako upoważnienie/zgoda rodziców/opiekunów na pobyt niepełnoletniego na terenie Militarnego Rancza i korzystanie z ofert/działalności/aktywności/usług itp. Zgoda ta ma charakter wielorazowy i bezterminowy, o ile rodzic/opiekun nie wycofa jej. Osoba niepełnoletnia która już uprzednio otrzymała zgodę od rodzica/opiekuna, nie musi przedstawiać jej ponownie. W takiej sytuacji osoba niepełnoletnia może sama podpisać nowe oświadczenie wchodząc na teren Militarnego Rancza i/lub chcącej korzystać z dostępnych ofert/działalności/aktywności/usług itp., jednakże wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek akcje nieletniego biorą rodzice/opiekunowie.

4. Osoby przybywające na teren, lub w pobliże Militarnego Rancza muszą zapoznać się z regulaminem, podpisać oświadczenie o znajomości zasad bezpieczeństwa, ograniczeń/przepisów/regulaminów/zasad/informacji itp. i stosować się nich.

5. W tzw. miejscach bezpiecznych, cały czas trzymamy lufę w dół, zabezpieczamy replikę ASG, marker paintball itp., oraz bierzemy palec ze spustu. Miejsce bezpieczne to takie gdzie można sobie ściągnąć maskę itp., gdzie występuje pewność że jest się bezpiecznym przed przypadkowym lub celowym trafieniem z markera paintball, repliki ASG itp. W miejscu bezpiecznym nie można oddawać żadnych strzałów itp. miejsce bezpieczne jest wspólnie ustalane.

6. Strzelanie/miotanie/rzucanie/atakowanie poza wyznaczony obręb i/lub do przedmiotów/obiektów, które nie są celami, oraz zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze/zabawie jest surowo zabronione.

7. Jestem świadomy/a wszelkich zagrożeń itp. mogących wyniknąć na terenie Militarnego Rancza, oraz w skutek jego świadczonych ofert/działalności/aktywności/usług itp.

8. W ramach ofert/działalności/aktywności/usług itp. uprawniona oświadczeniem osoba otrzymuje sprawny sprzęt za który jest odpowiedzialny/a i zobowiązuje się do jego zwrotu w nienaruszonym stanie, oraz jest świadomy/a z ewentualnych zagrożeń jakie może wyrządzić udostępniony sprzęt. Sprzęt musi być wykorzystywany w sposób

bezpieczny i odpowiedzialny, który zagwarantuje brak uszczerbku na zdrowiu i strat materialnych. Fundacja udostępniająca sprzęt nie bierze odpowiedzialności za sposób wykorzystania sprzętu, oraz nie jest zobowiązana do nadzorowania osób, którzy korzystają ze sprzętu itp. Sprzęt nie może opuścić danego terenu.

9. Sprzęt należy zwrócić do 15 minut od zakończenia jego używania.

10. Grając w paintball/airsoft itp., zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte po rozgrywce, w bezpiecznym miejscu. Okulary ochronne są wymagane dla wszystkich osób postronnych, oraz dla graczy strzelających do celów nieożywionych, które są narażone na przypadkowe trafienie z kulki paintball, ASG, BB itp. Okulary należy nosić tylko wtedy, gdy prowadzone jest strzelanie z karabinków asg, bb gunów, markerów paintball, proc lub innych „broni” mogących powodować odbijanie się kulek, lub bezpośredni lot w stronę osób postronnych lub graczy. Dodatkowo noszenie okularów ochronnych rekomendowane jest do noszenia na całym terenie Militarnego Rancza, oprócz miejsc w których założenie maski jest obowiązkowe.

11. Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 10 metrów dla paintball, oraz 15 metrów dla ASG. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność. Przy oddawaniu strzałów poniżej 10m, strzelamy w niewrażliwe części ciała.

12. Na terenie Militarnego Rancza i w jego pobliżu, obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy osobami.

13. Zabronione jest strzelanie używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia wrzucenia kul z ziemi itp. taka osoba może ponieść opłatę w wysokości do 50 złotych za serwisowanie sprzętu.

14. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski ochraniającej oczy, podnosi wolną rękę wyprostowana do góry, drugą rękę trzymającą marker, opuszcza lufę ku ziemi, bierze palec ze spustu, zabezpiecza karabinek/karabin/marker i w ten sposób sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry. Zabrania się strzelania w osoby schodzące z pola z jakiegokolwiek powodu, osoby które uległy wypadkowi bądź innemu zdarzeniu, oraz w osoby które z jakiś względów nie mają założonej maski ochronnej.

15. Zawodnik, który chce zejść z pola gry z jakiegokolwiek powodu np.: (zacięcia się markera/karabinka, chce uzupełnić kulki lub źle się poczuł) daje znać ewentualnemu sędziemu i/lub innym graczom przez podniesienie ręki do góry i zachowuje się identycznie jak zawodnik wyeliminowany i jest tak traktowany.

16. Udostępniając dany sprzęt, lub sprzedając/oferując/ofiarując inne oferty/działalności/aktywności/usługi itp., fundacja może wskazać ewentualne miejsce na którym można wykorzystać udostępniony sprzęt. Fundacja zobowiązuje się do wydania sprzętu, ubioru ochronnego i amunicji w dobrym stanie technicznym. Fundacja nie ma obowiązku sędziowania ani nadzorowania uczestników. Zawodnicy mogą samodzielnie uzgadniać zasady gry i je od siebie egzekwować a także sami siebie pilnować, ale jednocześnie postępować zgodnie ze wszystkimi regulaminami/wytycznymi/przepisami. Teren Militarnego Rancza określa fundacja. Okres udostępnienia sprzętu zazwyczaj wynosi kilka godzin. Okres ten jest uzgadniany każdorazowo, na zasadach spersonalizowanego wykorzystania.

17. Fundacja nie jest odpowiedzialna za utratę/uszkodzenie/pogorszenie mienia osób jak również ich życia lub zdrowia.

18. Każdy z uczestników jest zobowiązany do zapoznania się ze sprzętem, oraz z zasadami prawidłowego i bezpiecznego użytkowania, oraz z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i regulaminem itp.

19. Złamanie, któregokolwiek z punktów regulaminu może skutkować natychmiastowym wezwaniem do przedwczesnego zwrotu sprzętu, oraz do opuszczenia danego terenu, bez możliwości wnoszenia roszczeń o zwrot jakichkolwiek kosztów itp.

20. Militarne Ranczo jest projektem prowadzonym przez Fundację Grody Słowiańskie, dzięki któremu fundacja wypełnia swoje cele, w tym cele statutowe. Po zakończeniu okresu udostępnienia sprzętu, amunicji itp., fundacja nie musi zwracać środków pieniężnych za udostępniony sprzęt i amunicję.

21. Wszelkie usterki lub inne problemy powinny być zgłoszone do obsługi Militarnego Rancza.

22. Osoby zobowiązani są do traktowania udostępnionego mienia itp. w należyty sposób (zgodny z regulaminem i innym zasadami). Karabinki, karabiny, markery, BB guny oraz wiatrówki nie powinny mieć styczności z ziemią lub twardymi przedmiotami mogącymi je uszkodzić. W miarę możliwości unikać zabrudzenia. W przypadku zacięć, osoba może usuwać je samodzielnie, pod warunkiem że wie jak to zrobić bezpiecznie i prawidłowo i w taki też sposób to wykona. Należy z szacunkiem traktować ekspozycję i pozostałe mienie, nic nie wykręcać ani nie uszkadzać/modyfikować lub używać w sposób niezgodny z przeznaczeniem i przepisami, nie kraść, nie podmieniać itp. Celowe uszkodzenie lub zabór mienia itp., będą miały skutki prawne.

23. Nie wspinać się na drzewa lub obiekty Militarnego Rancza.

24. Z wiatrówki, procy, bb guna, łuku, granata ćwiczebnego, oszczepu, broni białej i innych dopuszczonych na terenie, można strzelać/miotać/rzucać/używać tylko w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach, tylko do przeznaczonych do tego celów. Podczas ewentualnego przenoszenia sprzętu strzelającego/miotającego/innego, musi być on zabezpieczony przed przypadkowym wystrzałem itp., komory nabojowe puste, lufy/ostrza skierowane w ziemie. W przypadku dysfunkcji, problemów sprzętu strzelającego/miotającego/innego należy powiadomić obsługę.

25. Darowizny/datki/ofiary/płatności itp. dokonujemy po zakończeniu się danej usługi/działalności/aktywności/czynności fundacji lub po oznaczonym przez fundację czasie. Wyjątkowe sytuacje, okoliczności, oraz terminy i sposoby ewentualnych rozliczeń itp., mogą zależeć też od indywidualnych umów zawartych z fundacją.

26. Za zgubienie (np.: strzał, elementów wyposażenia, innego mienia) lub zniszczenie mienia, odpowiedzialne osoby mogą zostać obciążone dodatkowymi kosztami. Osoby które są, lub były na terenie Militarnego Rancza, lub jego pobliżu, bez uprzedniego podpisania stosownych dokumentów (np.: oświadczenia), mogą zostać obciążone kosztem z tytułu biletu wstępu dla osób nieautoryzowanych, kwotą do jednego miliona polskich nowych złotych, oraz mogą zostać wezwane do natychmiastowego opuszczenia terenu, bądź usunięte z terenu różnymi środkami bez ich zgody. Zapis ten obejmuje wszystkie osoby, bez względu na cel dla którego przybyły oraz/lub bez względu na cel dla którego znajdują się na Militarnym Ranczu lub jego pobliżu (prywatnych ziemiach należących do rodziny Wysockich). Osoby chcące skorzystać z ofert/działalności/aktywności/usług itp. Militarnego Rancza, i/lub przebywać na jego terenie, lub w jego pobliżu, muszą wydrukować i wypełnić oraz podpisać druk: "Oświadczenie" dostępnego na stronie internetowej pod adresem: "https://www.militarneranczo.pl/pliki-do-pobrania" , oraz przekazać ów wypełnione oświadczenie do obsługi Militarnego Rancza, bez wezwania, przed skorzystaniem z ofert/działalności/aktywności/usług itp. fundacji, oraz przed wejściem na teren Militarnego Rancza lub jego pobliże. Bez wypełnienia, podpisania i skutecznego przekazania obsłudze wymienionego oświadczenia, nie można korzystać z ofert/usług/działalności/aktywności Militarnego Rancza, ani nawet przebywać na jego terenie lub w pobliżu. Przez to mogą zostać zastosowane działania opisane w regulaminie, oraz kary i roszczenia finansowe i inne postępowania. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji niektórych oświadczeń i/lub niektórych osób ubiegających się o skorzystanie z ofert/działalności/aktywności/usług itp. fundacji, bez podania przyczyny lub z jej podaniem. Fundacja może czasami przyjąć własnoręcznie napisane oświadczenia, o ile uzna je za stosowne. Warunki przyjęcia i akceptacji takich oświadczeń są identyczne jak w przypadku oświadczeń drukowanych ze strony internetowej.

27. Wymagane jest poruszanie się po wytyczonych ścieżkach i miejscach. Osoby zobowiązane są do poruszania się tylko na terenie Militarnego Rancza i nie opuszczanie go w miejscach do tego nie wyznaczonych.

28. Zabrania się biegać w miejscach które mogą powodować zagrożenie np.: upadkiem, poślizgnięciem lub uderzeniem w jakiś obiekt/osobę oraz narazić na inne urazy fizyczne lub psychiczne. Po terenie Militarnego Rancza wymagane jest poruszanie się w sposób ostrożny (nie szybciej niż 5km/h), a w miejscach stwarzających potencjalne zagrożenie urazami fizycznymi lub psychicznymi (np.: zagrożenie upadkiem, poślizgnięciem, uderzeniem, ukłuciem, przecięciem, poszarpaniem i innymi, strachem, atakiem paniki i innymi) zachowanie szczególnej ostrożności i uniknięcie potencjalnego uszczerbku i innych strat, poprzez powzięcie odpowiednich działań.

29. Podczas upadania do przodu należy szybko ocenić przewidywane miejsce upadku/uderzenia. Należy ocenić potencjalny uszczerbek, którego możemy się przez to nabawić, po czym wymagane jest odpowiednie zapobieżenie ewentualnemu urazowi fizycznemu lub psychicznemu. Podczas upadania do tyłu należy szybko ocenić przewidywane miejsce upadku/uderzenia. Należy ocenić potencjalny uszczerbek, którego możemy się przez to nabawić, po czym wymagane jest odpowiednie zapobieżenie ewentualnemu urazowi fizycznemu lub psychicznemu. Podczas upadania na bok należy szybko ocenić przewidywane miejsce upadku/uderzenia. Należy ocenić potencjalny uszczerbek, którego możemy się przez to nabawić, po czym wymagane jest odpowiednie zapobieżenie ewentualnemu urazowi fizycznemu lub psychicznemu. Podczas poślizgnięcia należy szybko ocenić przewidywane miejsce upadku/uderzenia/doznania uszczerbku fizycznego lub psychicznego. Należy ocenić potencjalny uszczerbek, którego możemy się przez to nabawić, po czym wymagane jest odpowiednie zapobieżenie ewentualnemu urazowi fizycznemu lub psychicznemu. Przed uderzeniem/zadrapaniem/zacięciem/przecięciem/przekłuciem/powieszeniem/poszarpaniem/rozszarpaniem/złamaniem/zwichnięciem/wykręceniem/skręceniem/nadwyrężeniem/oberwaniem/oderwaniem/naderwaniem/zachorowaniem/ugryzieniem/ukąszeniem/użądleniem/ innymi urazami, należy szybko ocenić przewidywane miejsce/osobę/zwierzę/obiekt które może dokonać jednego z powyższych urazów. Należy ocenić potencjalny uszczerbek, którego możemy się przez to nabawić, po czym wymagane jest odpowiednie zapobieżenie ewentualnemu urazowi fizycznemu lub psychicznemu. Należy unikać miejsc i zachować szczególną ostrożność w miejscach które mogą stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia. W przypadku gdy jakiś obiekt będzie upadał na osobę lub leciał w jej stronę (np.: drzewo, gałąź, dach, daszek, lub inne obiekty/przedmioty), należy skutecznie się odsunąć, uniemożliwiając tym samym doznanie jakiegokolwiek uszczerbku/urazu.

30. Fundacja nie bierze odpowiedzialności za straty/uszczerbek na zdrowiu spowodowany przez zwierzęta, obiekty, osoby. W przypadku znalezienia się w sytuacji zagrożenia należy zachowywać się odpowiednio i powziąć odpowiednie działania, w celu uniknięcia jakichkolwiek strat materialnych, lub utraty życia i zdrowia.

31. W przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia należy wezwać obsługę i/lub odpowiednie służby oraz podjąć stosowne kroki przeciwdziałania temu zagrożeniu.

32. Podczas rozgrywki paintball lub airsoft lub innych, nie odbierać telefonów, nie wyciągać rzeczy osobistych. Należy skupić się na wykonywanych czynnościach w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Wszelkie rzeczy osobiste muszą być pozostawione w bezpiecznym miejscu zanim rozpocznie się grę/zabawę/strzelanie itp.

33. Śmiecenie jest niedopuszczalne

34. Zabrania się spożywania alkoholu oraz innych używek, palenia tytoniu, wzniecania ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych. Osoby pod wpływem środków skutkujących zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi nie powinni wchodzić na teren Militarnego Rancza.

35. Fundacja nie odpowiada za straty mienia, zdrowia, życia i innych, poniesionych na terenie prowadzenia swojej działalności, oraz poza tym miejscem.

36. Należy słuchać poleceń obsługi oraz zgłaszać swoje ewentualne zastrzeżenia.

37. Poprzez zatwierdzenie warunków, regulaminu itp. zatwierdzając je podpisem na oświadczeniu wymaganym do wejścia i pozostania na wyznaczonym terenie, wyrażasz zgodę na udostępnianie swojego wizerunku i głosu Fundacji Grody Słowiańskie, oraz wyrażasz zgodę na nagrywanie głosu i/lub wizerunku oraz robienie zdjęć. Wszelkie materiały (zdjęcia, video) utrwalone podczas korzystania z ofert/działalności/aktywności/usług itp. fundacji, stanowią własność fundacji Grody Słowiańskie i mogą być przez tę fundację wykorzystywane.

38. Reklamacje należy dokonywać bezpośrednio w dniu korzystania z ofert/działalności/aktywności/usług itp. Militarnego Rancza. Reklamacje dokonywane w późniejszym terminie mogą nie być uwzględniane, zazwyczaj z powodu trudności potwierdzenia prawdziwości zdarzenia/sytuacji lub innych powodów. Do wniesienia reklamacji trzeba posiadać dowód upoważniający do wniesienia reklamacji.

39. Wiatrówki, BBguny i inny sprzęt strzelający/miotający z którego nie możemy strzelać do żywych celów, możemy odbezpieczyć tylko wtedy gdy lufa skierowana jest w stronę przedpola z celami nieożywionymi. Strzelanie/miotanie dopuszczane jest tylko w tę stronę i tylko do celów nieożywionych.

40. Na „strzelnicy” i innych miejscach, oprócz "pól" do paintballa i airsofta, strzelanie/miotanie ze sprzętu strzelającego/miotającego do innych osób jest surowo zabronione. Strzelanie do innych osób jest dopuszczone tylko na "polach" do gry w airsoft i paintball, tylko do osób biorących udział w grze i odpowiednio zabezpieczonych, tylko z karabinków/karabinów ASG i/lub markerów do paintball. Rzucanie do osób lub używanie na nich jakichkolwiek przedmiotów mogących wywołać obrażenia jest surowo zabronione.

41. Osoby korzystające z ofert/działalności/aktywności/usług itp. Militarnego Rancza zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu/BHP oraz wszelkich innych warunków/zasad które mogą być zawarte w innych miejscach, lub przekazane ustnie przez obsługę.