Ważne informacje

Częste pytania i odpowiedzi


  • Ilu graczy maksymalnie może brać udział w grze w paintball lub ASG (airsoft)?

ODP: 20 do 30 osób. Posiadamy 20 zestawów do paintball oraz 10 zestawów do ASG (airsofta), oznacza to że jednocześnie maksymalna liczba osób mogących grać na polu taktycznym wynosi 20 dla paintball i 10 dla ASG. Na polu zwykle gramy albo w ASG albo w paintball. Zazwyczaj nie mieszamy paintball z ASG, ale na życzenie graczy dopuszczamy taką możliwość. Niektóre grupy z powodzeniem grały z markerami do paintball i replikami ASG na jednym polu taktycznym i wyszło to lepiej niż ktokolwiek by pomyślał. W przypadku użycia markerów paintball i replik ASG, jednoczesna liczba graczy mogących grać na polu taktycznym wynosi 30 osób.


  • Czy są jakieś zniżki?

ODP: TAK. Przy zakupie np: gry w paintball lub ASG (airsoft), to otrzymujemy 40% zniżkę na grę innym sprzętem. Przykładowo kupując grę w paintball, otrzymujesz zniżkę na grę w ASG (airsoft) do wykorzystania bezpośrednio po uprzedniej grze w paintball. Istnieje możliwość negocjacji dla większych grup klientów np: szkół, wycieczek itp.


  • Co muszę ze sobą zabrać?

ODP: No cóż, dobry nastrój, buty które mogą być pobrudzone no i oczywiście pieniądze :) My zapewniamy całą resztę czyli sprzęt ochronny, amunicję i karabinki ASG oraz markery paintball. Dla chcących postrzelać na strzelnicy dla wiatrówek mamy wiatrówki.


  • Czy można przyjść ze swoim sprzętem?

ODP: TAK. Jeżeli posiadasz wiatrówkę lub karabinek ASG to możesz korzystać ze strzelnicy. Opłata jest wtedy inna (patrz cennik). Strzelający płaci za 1 dzień strzelania na strzelnicy ASG / wiatrówek. To samo dotyczy markerów paintball lub karabinków ASG. Jeżeli jesteś z drużyną ASG i macie swoje karabinki, to gracze uiszczają opłatę za wynajem pola. Koszt jest pobierany od każdej osoby. Czas wynajmu pola to 1 dzień (patrz cennik).


  • Co jest w naszej ofercie?

ODP: Oferujemy pole taktyczne do gry w paintball lub ASG (airsoft). Dostępna jest również strzelnica dla wiatrówek / strzelnica ASG. Zapewniamy cały sprzęt. Umożliwiamy korzystanie ze swojego sprzętu.

Dodatkowo udostępniamy mini kamerkę w stylu GoPro, która jest umocowana na masce, dzięki czemu nagrywane jest wszystko co widzi gracz. Nagranie wideo stanowi doskonałą pamiątkę z imprezy paintball lub ASG.
MILITARNE RANCZO

(PAMDOREX 500279326)


Regulamin ogólny i BHP- każda osoba wchodząca na teren Militarnego Rancza jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem i wszelkimi informacjami dotyczącymi miejsca świadczenia usług. Każdy podpisując oświadczenie, oświadcza zapoznanie się z regulaminem/BHP/dokumentami/informacjami itp. oraz akceptuje wszelkie warunki i będzie je respektował, rozumie i przyjmuje swoją odpowiedzialność za wszelkie akcje. Bez podpisu nie można korzystać z naszych usług ani nawet przebywać na terenie Militarnego Rancza oraz terenach stanowiących prywatną własność rodziny. Osoby które nielegalnie dostały się (nie podpisując oświadczenia) na teren świadczenia usług narażają się na sankcje finansowe/karne oraz mogą zostać wezwane do opuszczenia terenu lub usunięte z tego terenu wbrew swojej woli z zastosowaniem przeróżnych środków. Osoby łamiące regulamin mogą zostać wezwane do opuszczenia terenu, oraz w niektórych wypadkach mogą liczyć się z nałożeniem sankcji finansowych itp z różnych przyczyn np.: za celowe uszkodzenie sprzętu lub mienia firmy, innych przedstawionych powodów.

- wchodzisz na własną odpowiedzialność. Wchodząc na teren Militarnego Rancza, jesteś świadomy/a że możesz doznać urazu/uszczerbku fizycznego lub psychicznego oraz doznać uszkodzenia/utracenia/pogorszenia mienia. Podpisując się pod oświadczeniem, oświadczasz że jesteś świadomy/a ewentualnych zagrożeń i ryzyka doznania urazów fizycznych lub psychicznych lub też innych strat, oraz oświadczasz że nie będziesz sobie rościł żadnych praw do odszkodowań ani domagał się innych płatności itp. ani innych praw/świadczeń od firmy świadczącej usługi oraz że obarcza ciebie odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i wszelkie twoje czynności. W imieniu osób niepełnoletnich lub zależnych oświadcza rodzic lub opiekun prawny.

- w grach/zabawach/strzelaniu i innych usługach świadczonych przez podmiot, mogą brać udział osoby: pełnoletnie oraz poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Dopuszczalna jest zgoda wystawiona na okres nieokreślony, które może być wykorzystana wielorazowo. Oświadczenie które jest wymagane do wejścia na teren, traktowane jest również jako upoważnienie/zgoda rodziców/opiekunów prawnych na pobyt niepełnoletniego na terenie firmy i korzystanie z usług. Zgoda ta ma charakter wielorazowy i bezterminowy, o ile rodzic/opiekun prawny nie wycofa jej. Osoba niepełnoletnia która już uprzednio otrzymała zgodę od rodzica/opiekuna prawnego, nie musi przedstawiać jej ponownie. W takiej sytuacji osoba niepełnoletnia może sama podpisać oświadczenie wchodząc na teren Militarnego Rancza, jednakże wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek akcje nieletniego biorą rodzice/opiekunowie prawni.

- osoby przybywające na teren Militarnego Rancza muszą zapoznać się z regulaminem, podpisać oświadczenie o znajomości zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do wszystkich ograniczeń/przepisów/regulaminów/zasad/informacji itp.

- w tzw. miejscach bezpiecznych, cały czas trzymamy lufę w dół, zabezpieczamy replikę ASG, marker paintball itp., oraz bierzemy palec ze spustu. Miejsce bezpieczne to takie gdzie można sobie ściągnąć maskę itp., gdzie występuje pewność że jest się bezpiecznym przed przypadkowym lub celowym trafieniem z markera paintball, repliki ASG itp. W miejscu bezpiecznym nie można oddawać strzałów do innych osób.

- strzelanie/miotanie/rzucanie/atakowanie poza wyznaczony obręb i/lub do przedmiotów/obiektów które nie są celami, oraz zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze/zabawie jest surowo zabronione.

- jestem świadomy/a wszelkich zagrożeń itp. mogących wyniknąć na terenie Militarnego Rancza.

- w ramach usługi klient otrzymuje sprawny sprzęt za który jest odpowiedzialny/a i zobowiązuje się do jego zwrotu w nienaruszonym stanie oraz jest świadomy/a z ewentualnych zagrożeń jakie może wyrządzić wypożyczony sprzęt. Sprzęt musi być wykorzystywany w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, który zagwarantuje brak uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych. Firma wypożyczająca sprzęt nie bierze odpowiedzialności za sposób wykorzystania wypożyczonego sprzętu, oraz nie jest zobowiązana do nadzorowania klientów, którzy wypożyczyli sprzęt. Sprzęt nie może opuścić danego terenu.

- sprzęt należy zwrócić do 15 minut od zakończenia jego używania.

- grając w paintball/airsoft itp., zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte po rozgrywce, w bezpiecznym miejscu. Okulary ochronne są wymagane dla wszystkich osób postronnych oraz dla graczy strzelających do celów nieożywionych, które są narażone na przypadkowe trafienie z kulki paintball, ASG, BB itp. Okulary należy nosić tylko wtedy, gdy prowadzone jest strzelanie z karabinków asg, bb gunów, markerów paintball, proc lub innych „broni” mogących powodować odbijanie się kulek lub bezpośredni lot w stronę osób postronnych lub graczy. Dodatkowo noszenie okularów ochronnych rekomendowane jest do noszenia na całym terenie rancza, oprócz miejsc w których założenie maski jest obowiązkowe.

- minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 10 metrów dla paintball oraz 15 metrów dla ASG. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry. Przy oddawaniu strzałów poniżej 10m, strzelamy w niewrażliwe części ciała.

- na terenie militarnego rancza obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy osobami.

- zabronione jest strzelanie używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia wrzucenia kul z ziemi itp. osoba ta ponosi opłatę w wysokości 30 złotych za serwisowanie sprzętu.

- gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski ochraniającej oczy, podnosi wolną rękę wyprostowana do góry, drugą rękę trzymającą marker, opuszcza lufę ku ziemi, bierze palec ze spustu, zabezpiecza karabinek/karabin/marker i w ten sposób sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry. Zabrania się strzelania w osoby schodzące z pola z jakiegokolwiek powodu, osoby które uległy wypadkowi bądź innemu zdarzeniu, oraz w osoby które z jakiś względów nie mają założonej maski ochronnej.

- zawodnik, który chce zejść z pola gry z jakiegokolwiek powodu np.: (zacięcia się markera/karabinka, chce uzupełnić kulki lub źle się poczuł) daje znać ewentualnemu sędziemu i innym graczom przez podniesienie ręki do góry i zachowuje się identycznie jak zawodnik wyeliminowany i jest tak traktowany.

- wynajmując dany sprzęt lub sprzedając inne usługi, firma może wskazać ewentualne miejsce na którym można wykorzystać wypożyczony sprzęt. Firma zobowiązuje się do wydania sprzętu, ubioru ochronnego i amunicji w ilości odpowiedniej do zapłaconej ceny. Firma nie ma obowiązku sędziowania ani nadzorowania uczestników. Zawodnicy mogą samodzielnie uzgadniać zasady gry i je od siebie egzekwować a także sami siebie pilnować, ale jednocześnie postępować zgodnie ze wszystkimi regulaminami/wytycznymi/przepisami. Teren Militarnego Rancza określa właściciel firmy. Okres wynajmu sprzętu zazwyczaj wynosi kilka godzin. Okres ten jest uzgadniany każdorazowo z klientami, na zasadach spersonalizowanego wykorzystania.

- firma nie jest odpowiedzialna za utratę/uszkodzenie/pogorszenie mienia klientów jak również ich życia lub zdrowia.

- każdy z uczestników jest zobowiązany do zapoznania się ze sprzętem oraz z zasadami prawidłowego i bezpiecznego użytkowania oraz z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i regulaminem itp.

- złamanie, któregokolwiek z punktów regulaminu może skutkować natychmiastowym wezwaniem klienta do przedwczesnego zwrotu sprzętu, oraz do opuszczenie danego terenu, bez możliwości wnoszenia roszczeń o zwrot kosztów za niewykorzystaną amunicję.

- po zakończeniu gry/strzelania firma nie zwraca pieniędzy za niewykorzystaną amunicję.

- wszelkie usterki lub inne problemy powinny być zgłoszone do obsługi militarnego rancza.

- klienci zobowiązani są do traktowania mienia firmy w należyty sposób (zgodny z regulaminem i innym zasadami). Karabinki, karabiny, markery, BB guny oraz wiatrówki nie powinny mieć styczności z ziemią lub twardymi przedmiotami mogącymi je uszkodzić. W miarę możliwości unikać zabrudzenia. W przypadku zacięć, klient może usuwać je samodzielnie, pod warunkiem że wie jak to zrobić bezpiecznie i prawidłowo i w taki też sposób to wykona. Należy z szacunkiem traktować ekspozycję i pozostałe mienie firmy, nic nie wykręcać ani nie uszkadzać/modyfikować lub używać w sposób niezgodny z przeznaczeniem i przepisami. Celowe uszkodzenie lub zabór mienia będą miały skutki prawne.

- nie wspinać się na drzewa lub obiekty Militarnego Rancza.

- z wiatrówki, procy, bb guna, łuku, granata ćwiczebnego, oszczepu, broni białej i innych dopuszczonych na terenie, można strzelać/miotać/rzucać/używać tylko w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach, tylko do przeznaczonych do tego celów. Podczas ewentualnego przenoszenia sprzętu strzelającego/miotającego/innego, musi być on zabezpieczony przed przypadkowym wystrzałem itp, komory nabojowe puste, lufy/ostrza skierowane w ziemie. W przypadku dysfunkcji, problemów sprzętu strzelającego/miotającego/innego należy powiadomić obsługę.

- płatności dokonujemy z góry za wszelkie usługi. Wyjątkiem może być dokupowanie kulek podczas gry w airsoft/paintball, gdzie za sprzedane ekstra kulki zapłata musi być uiszczona do 1 godziny od zakończenia gry. Wyjątkowe sytuacje, okoliczności oraz terminy i sposoby płatności mogą zależeć też od indywidualnych umów zawartych z właścicielem Militarnego Rancza.

- za zgubienie (np.: strzał, elementów wyposażenia, innego mienia firmy) lub zniszczenie mienia firmy, klienci mogą zostać obciążeni. Osoby które są lub były na terenie Militarnego Rancza bez uprzedniego podpisania stosownych dokumentów wymaganych do wejścia na teren świadczenia usług (np.: oświadczenia), mogą zostać obciążone kosztem z tytułu biletu wstępu dla osób nieautoryzowanych, kwotą do jednego miliona polskich nowych złotych, oraz mogą zostać wezwane do natychmiastowego opuszczenia terenu, bądź usunięte z terenu różnymi środkami bez ich zgody. Zapis ten obejmuje wszystkie osoby, bez względu na cel dla którego przybyły oraz/lub bez względu na cel dla którego znajdują się na Militarnym Ranczu.

- wymagane jest poruszanie się po wytyczonych ścieżkach i miejscach. Klienci zobowiązani są do poruszania się tylko na terenie Militarnego Rancza i nie opuszczanie go w miejscach do tego nie wyznaczonych.

- zabrania się biegać w miejscach które mogą powodować zagrożenie np.: upadkiem, poślizgnięciem lub uderzeniem w jakiś obiekt/osobę oraz narazić na inne urazy fizyczne lub psychiczne. Po terenie Militarnego Rancza wymagane jest poruszanie się w sposób ostrożny (nie szybciej niż 5km/h), a w miejscach stwarzających potencjalne zagrożenie urazami fizycznymi lub psychicznymi (np.: zagrożenie upadkiem, poślizgnięciem, uderzeniem, ukłuciem, przecięciem, poszarpaniem i innymi, strachem, atakiem paniki i innymi) zachowanie szczególnej ostrożności.

- podczas upadania do przodu należy szybko ocenić przewidywane miejsce upadku/uderzenia. Należy ocenić potencjalny uszczerbek, którego możemy się przez to nabawić, po czym wymagane jest odpowiednie zapobieżenie ewentualnemu urazowi fizycznemu lub psychicznemu. Podczas upadania do tyłu należy szybko ocenić przewidywane miejsce upadku/uderzenia. Należy ocenić potencjalny uszczerbek, którego możemy się przez to nabawić, po czym wymagane jest odpowiednie zapobieżenie ewentualnemu urazowi fizycznemu lub psychicznemu. Podczas upadania na bok należy szybko ocenić przewidywane miejsce upadku/uderzenia. Należy ocenić potencjalny uszczerbek, którego możemy się przez to nabawić, po czym wymagane jest odpowiednie zapobieżenie ewentualnemu urazowi fizycznemu lub psychicznemu. Podczas poślizgnięcia należy szybko ocenić przewidywane miejsce upadku/uderzenia/doznania uszczerbku fizycznego lub psychicznego. Należy ocenić potencjalny uszczerbek, którego możemy się przez to nabawić, po czym wymagane jest odpowiednie zapobieżenie ewentualnemu urazowi fizycznemu lub psychicznemu. Przed uderzeniem/zadrapaniem/zacięciem/przecięciem/przekłuciem/powieszeniem/poszarpaniem/rozszarpaniem/złamaniem/zwichnięciem/wykręceniem/skręceniem/nadwyrężeniem/oberwaniem/oderwaniem/naderwaniem/zachorowaniem/ugryzieniem/ukąszeniem/użądleniem/ innymi urazami, należy szybko ocenić przewidywane miejsce/osobę/zwierzę/obiekt które może dokonać jednego z powyższych urazów. Należy ocenić potencjalny uszczerbek, którego możemy się przez to nabawić, po czym wymagane jest odpowiednie zapobieżenie ewentualnemu urazowi fizycznemu lub psychicznemu. Należy unikać miejsc i zachować szczególną ostrożność w miejscach które mogą stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia. W przypadku gdy jakiś obiekt będzie upadał na klienta lub leciał w jego stronę (np.: drzewo, gałąź, dach, daszek, lub inne obiekty/przedmioty), należy skutecznie się odsunąć, uniemożliwiając tym samym doznanie jakiegokolwiek uszczerbku/urazu.

- firma nie bierze odpowiedzialności za straty/uszczerbek na zdrowiu spowodowany przez zwierzęta. W przypadku znalezienia się w pobliżu zwierząt należy zachowywać się odpowiednio, w celu uniknięcia jakichkolwiek strat materialnych lub utraty życia i zdrowia.

- w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia należy wezwać obsługę i/lub odpowiednie służby oraz podjąć stosowne kroki przeciwdziałania temu zagrożeniu.

- podczas rozgrywki paintball lub airsoft lub innych, nie odbierać telefonów, nie wyciągać rzeczy osobistych. Należy skupić się na wykonywanych czynnościach w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Wszelkie rzeczy osobiste muszą być pozostawione w bezpiecznym miejscu zanim rozpocznie się grę/zabawę/strzelanie itp.

- śmiecenie jest niedopuszczalne

- zabrania się spożywania alkoholu oraz innych używek, palenia tytoniu, wzniecania ognia. Osoby pod wpływem środków skutkujących zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi nie powinni wchodzić na teren Militarnego Rancza.

- firma nie odpowiada za straty mienia, zdrowia, życia i innych, poniesionych przez klientów na terenie prowadzenia działalności oraz poza tym miejscem.

- należy słuchać poleceń obsługi oraz zgłaszać swoje ewentualne zastrzeżenia.

- poprzez zatwierdzenie naszych warunków, regulaminu itp. zatwierdzając je podpisem na oświadczeniu wymaganego do wejścia i pozostania na terenie świadczenia usług, wyrażasz zgodę na udostępnianie swojego wizerunku i głosu firmie świadczącej usługi, oraz wyrażasz zgodę na nagrywanie głosu i/lub wizerunku oraz robienie zdjęć. Wszelkie materiały (zdjęcia, video) utrwalone podczas korzystania z usług firmy, stanowią własność firmy świadczącej usługi i mogą być przez tą firmę wykorzystywane.

- reklamacje należy dokonywać bezpośrednio w dniu korzystania z usługi. Reklamacje dokonywane w późniejszym terminie mogą nie być uwzględniane, zazwyczaj z powodu trudności potwierdzenia prawdziwości zdarzenia/sytuacji lub innych powodów. Do wniesienia reklamacji trzeba posiadać dowód zakupu.

- wiatrówki, BBguny i inny sprzęt strzelający/miotający z którego nie możemy strzelać do żywych celów, możemy odbezpieczyć tylko wtedy gdy lufa skierowana jest w stronę przedpola z celami nieożywionymi. Strzelanie/miotanie dopuszczane jest tylko w tę stronę i tylko do celów nieożywionych.

- na „strzelnicy” i innych miejscach, oprócz "pól" do paintballa i airsofta, strzelanie/miotanie ze sprzętu strzelającego/miotającego do innych osób jest surowo zabronione. Strzelanie do innych osób jest dopuszczone tylko na "polach" do gry w airsoft i paintball, tylko do osób biorących udział w grze i odpowiednio zabezpieczonych, tylko z karabinków/karabinów ASG i/lub markerów do paintball. Rzucanie do osób lub używanie na nich jakichkolwiek przedmiotów mogących wywołać obrażenia jest surowo zabronione.

- osoby korzystające z usług Militarnego Rancza zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu/BHP oraz wszelkich innych warunków/zasad które mogą być zawarte w innych miejscach lub przekazane ustnie przez obsługę.